De onderstaande functieniveaus gelden voor de deelprocessen: Front end, Back end, Architecture, IT-Projecten.

Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Kies hieronder het juiste functieniveau en bekijk per niveau wat de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

Relatief afgebakende, (standaard) specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale richtlijnen en planningen. Voor het oplossen van problemen dienen alternatieven afgewogen te worden.

Rollen

Uitvoerder

Realiseren, beheren en optimaliseren van afgebakende (standaard) front-end onderdelen / applicaties / infrastructuur, back-end onderdelen / applicaties / infrastructuur, integrale ICT-architectuur en/of testen en analyses.

Opstellen en implementeren van afgebakende of relatief eenvoudige specialistische adviezen.

CATS® functie

Functioneel Beheerder

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Automatisering

Aard van de functie

Gevarieerde specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen concrete operationele (beleids)kaders of businessplannen. Stelt zelf planningen op. Problemen worden opgelost op basis van eigen oordeel, gedrags- en handelingskeuzes.

Rollen

Uitvoerder

Inrichten, realiseren, beheren en optimaliseren van front-end onderdelen / applicaties / infrastructuur, back-end onderdelen / applicaties / infrastructuur, integrale ICT-architectuur en/of testen en analyses.

Opstellen en implementeren van specialistische adviezen.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Automatisering

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en grondige kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale operationele of tactische (beleids)kaders of  business-plannen. Stelt zelf (jaar)-plannen op. Is vrij om een operationele aanpak (strategie) te kiezen.

Rollen

Uitvoerder

Ontwikkelen, realiseren, beheren en optimaliseren van samengestelde of complexe (innovatieve) front-end onderdelen / applicaties / infrastructuur, back-end onderdelen / applicaties / infrastructuur, integrale ICT-architectuur en/of testen en analyses.

Opstellen en implementeren van complexe specialistische (beleids)adviezen.

CATS® functie

Scrum Master

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Automatisering