Disclaimer
Wij streven naar een zorgvuldige controle van alle informatie op deze website. Zodat deze informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en betrouwbaar is. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit van de inhoud kunnen wij niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houder van deze website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onvolkomenheden en/of onjuistheden.
Copyright
–        Website: Deze website is tot stand gekomen door samenwerking tussen inRretail, CNV Vakmensen, AVV, De Unie en RMU. De informatie op deze website mag niet verspreid worden. Voor vragen over het overnemen van materiaal dient u contact op te nemen met inRetail. Linken plaatsen naar deze website mag altijd.
–        Inhoud: De Leeuw Consult BV is de beheerder van het CATS®-Systeem voor functiewaardering. Dit bureau is auteursrechthebbende van het handboek functie-indeling voor de mode sportdetailhandel, waarvan de inhoud (functiefamilies en functieniveau-omschrijvingen) is weergegeven op deze website. Tussen inRetail en De Leeuw Consult zijn afspraken vastgelegd over het auteurs- en gebruiksrecht.