Het loongebouw

Het loongebouw in de cao Retail Non-food is gebaseerd op functiewaardering. Om medewerkers in de juiste schaal in te kunnen delen moeten hun functies worden ingedeeld in het bijbehorende functiewaarderingssysteem. Deze website geeft informatie over het indelen van functies op het juiste niveau.

De systematiek van het loongebouw voor de Retail Non-Food is ingegaan op 1 januari 2012.