Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Bekijk op de pagina van de juiste functiefamilie wat per functieniveau de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

Administratieve functie, gericht op het (eventueel onder toezicht) dagelijks verrichten van alle voorkomende kassahandelingen (scannen, afrekenen) en het op klantvriendelijke wijze bedienen van klanten. Kan daarnaast op verzoek hand- en spandiensten verrichten in de winkel, zoals schoonmaken, spiegelen en schappen vullen. De werkzaamheden zijn tamelijk homogeen en overheersend routinematig van aard. Is uren achtereen bezig met dezelfde werkzaamheden. Accuratesse is vereist bij het afrekenen van producten. Er is incidenteel sprake van tijddwang bij grote bezoekersaantallen. Kennis op VMBO-niveau, aangevuld met een korte oriëntatie op het werk.

Werkwijze

De tijdsindeling wordt bepaald door de klantenstroom en verkregen opdrachten van de leidinggevende. Is voor aanpak en vormgeving gebonden aan het kassasysteem en interne administratieve procedures. Er is sprake van toezicht door de leidinggevende, die permanent ter plaatse is. De voorkomende, eenvoudige problemen zijn van praktische aard. Deze kunnen met behulp van de werkinstructies en enige inwerktijd worden genomen. Heeft contacten met collega’s binnen de eigen afdeling, gericht op een tijdige en juiste uitvoering van taken.

Zakelijk risico

Heeft oppervlakkige contacten met klanten, gericht op serviceverlening en afrekenen. Men dient waakzaam te zijn voor diefstal; diefstal dient meteen gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Niet goed uitvoeren van opdrachten en fouten bij het afrekenen kunnen leiden tot in- en externe irritaties. De schade is gering en de kans op tijdig ontdekken is vrij groot door controle door de leidinggevende en/of klant.

Werkomstandigheden

Winkelomstandigheden. Voornamelijk zittend werk. Functionaris werkt frequent en vaak langdurig achter een kassa.

 

Download uitgebreide omschrijving

Aard van de functie

Administratieve functie, gericht op het dagelijks verrichten van alle voorkomende kassahandelingen (scannen, afrekenen), verzorgen van kassa-opstart en -afsluiting en het op klantvriendelijke wijze bedienen van klanten. Kan daarnaast op verzoek hand- en spandiensten verrichten in de winkel, zoals schoonmaken, spiegelen en schappen vullen, en hulpkrachten instrueren. De werkzaamheden zijn overheersend routinematig van aard. Schakelt af en toe om als gevolg van vragen van klanten of hulpkrachten. Accuratesse is vereist bij het afrekenen van producten en bij de kassa-opstart en -afsluiting. Er is incidenteel sprake van tijddwang bij grote bezoekersaantallen. Kennis op VMBO-niveau, aangevuld met een korte oriëntatie op het werk en kennis van het volledige assortiment. Dient op de hoogte te zijn van lopende (folder)acties, afprijzingen, etc.

Werkwijze

De tijdsindeling wordt bepaald door de klantenstroom en verkregen opdrachten van de leidinggevende. Daarbinnen kan zelf de volgorde van de werkzaamheden worden bepaald. Is voor aanpak en vormgeving gebonden aan het kassasysteem en interne administratieve procedures. Er is sprake van redelijk direct toezicht door de leidinggevende, die gewoonlijk ter plaatse/bereikbaar is. De voorkomende, eenvoudige problemen zijn van praktische aard. Deze kunnen met behulp van de werkinstructies worden genomen. Heeft contacten met collega’s voornamelijk binnen de eigen afdeling, soms buiten de eigen afdeling, gericht op een tijdige en juiste uitvoering van taken en informatie-uitwisseling.

Zakelijk risico

Heeft contacten met klanten, gericht op serviceverlening, het beantwoorden van (eenvoudige) vragen en afrekenen. Men dient waakzaam te zijn voor diefstal; diefstal dient meteen gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Fouten in de werkzaamheden kunnen leiden tot in- en externe irritaties en vertraging in de voortgang. Fouten bij het afrekenen kunnen leiden tot financiële schade. De kans op tijdig ontdekken is vrij groot door controle door de leidinggevende en/of klant.

Werkomstandigheden

Winkelomstandigheden. Voornamelijk zittend werk. Functionaris werkt frequent en vaak langdurig achter een kassa.

 

Download uitgebreide omschrijving

Kies Servicebalie

Mogelijk past een andere functie beter.

 

Klik hier om dit te controleren

Kijk op deze pagina voor de actuele loontabellen.

>> Loontabel tuinbranche