De onderstaande functieniveaus gelden voor de deelprocessen: Online marketing, Traffic, Customer relations, Community en Design & content.

Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Kies hieronder het juiste functieniveau en bekijk per niveau wat de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

Relatief afgebakende, overwegend standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO (3) werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en (basis)kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt volgens procedures. Niet standaard problemen worden voorgelegd aan een collega of leidinggevende. Werkt onder direct en indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verzamelen en opslaan van informatie, redigeren van teksten (e-mails, advertenties), redigeren en / of online plaatsen van informatie en grafische beelden.

Aard van de functie

Gevarieerde, deels niet standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en kennis van het vakgebied. Of HBO-starter.

Kader

Werkt volgens specifieke richtlijnen en planningen. Problemen worden meestal opgelost door uit bekende oplossingen te kiezen. Werkt veelal onder indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verzamelen, rubriceren en opslaan van informatie, mede opstellen en redigeren van teksten (e-mails, advertenties), toepassen van look- en feel concepten, redigeren en online plaatsen van een breed scala aan informatie en grafische beelden.

Ondersteunen van de  uitvoering van acties, campagnes, programma’s, onderzoeken en testen en adviseren over de uitvoering en optimalisatie daarvan.

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe, veelal niet standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied. Of HBO-starter.

Kader

Werkt volgens richtlijnen en planningen. Inzicht en initiatief zijn vereist bij het oplossen van problemen. Werkt onder indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verzamelen, rubriceren, analyseren en opslaan van informatie, opstellen en redigeren van teksten (e-mails, advertenties), toepassen van complexere look- en feel concepten, redigeren bewerken en online plaatsen van een breed scala aan (meer complexe) informatie en grafische beelden.

Ondersteunen en mede uitvoeren van acties, campagnes, programma’s, onderzoeken en testen, adviseren over de inrichting, uitvoering en optimalisatie daarvan.

Aard van de functie

Relatief afgebakende, (standaard) specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale richtlijnen en planningen. Voor het oplossen van problemen dienen alternatieven afgewogen te worden.

Rollen

Uitvoerder

Realiseren, beheren en optimaliseren van afgebakende (standaard) online concepten (design & content), marketing campagnes, search engine optimisation, search engine advertising, display advertising, affiliate marketing, email-campagnes, loyalty programma’s, social media campagnes en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van afgebakende of relatief eenvoudige specialistische adviezen

CATS® functie

Webdesigner

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

Gevarieerde specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen concrete operationele (beleids)kaders of businessplannen. Stelt zelf planningen op. Problemen worden opgelost op basis van eigen oordeel, gedrags- en handelingskeuzes.

Rollen

Uitvoerder

Inrichten, realiseren, beheren en optimaliseren van gevarieerde online concepten (design & content), marketing campagnes, search engine optimisation, search engine advertising, display advertising, affiliate marketing, email-campagnes, loyalty programma’s, social media campagnes en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van specialistische adviezen.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en grondige kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale operationele of tactische (beleids)kaders of  business-plannen. Stelt zelf (jaar)-plannen op. Is vrij om een operationele aanpak (strategie) te kiezen.

Rollen

Uitvoerder

Ontwikkelen, realiseren, beheren en optimaliseren van samengestelde of complexe (innovatieve) online concepten (design & content), marketing campagnes, search engine optimisation, search engine advertising, display advertising, affiliate marketing, email-campagnes, loyalty programma’s, social media campagnes en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van samengestelde of complexe specialistische (beleids)-adviezen.

CATS® functie

Content leader

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning