Bij functiewaardering Fashion, Sport & Lifestyle
Het behandelen van Bezwaar en Beroep

Functies van een onderneming die valt onder de werkingssfeer van cao Fashion, Sport & Lifestyle moeten worden ingedeeld in een functiefamilie en een functieniveau, zoals dat is vastgelegd in het functiewaarderingssysteem van de cao.

Hoewel deze waardering van functies over het algemeen probleemloos zal verlopen, kan het in een enkel geval vóórkomen dat werkgever en werknemer het niet eens kunnen worden over het uiteindelijke functieniveau. Voor dergelijke situaties is een bezwaar- en beroepsprocedure ontwikkeld.

Voordat de werknemer een beroepschrift kan indienen bij de Sociale Commissie dient hij bezwaar te hebben gemaakt bij zijn direct leidinggevende dan wel, bij het ontbreken daarvan, de werkgever. De procedure verschilt bij ondernemingen met of zonder Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De bezwaarprocedure
De beroepsprocedure
Criteria voor beoordelingsafhankelijk belonen