Met behulp van de niveaubladen kunnen E-Business functies binnen de sector ingedeeld worden in 1 van de cao niveaus A tot en met I. Omdat in de E-Business veel gewerkt wordt met rollen, zijn in de niveaubladen ook rollen opgenomen. Maar de niveaubladen kunnen ook gebruikt worden om meer gangbaar gedefinieerde functies in te delen. Het maakt in dat opzicht niet uit of het functieprofiel van de in te delen functie bestaat uit bijvoorbeeld verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden of uit een set beschreven rollen of anderszins.

 

Definitie van de functie bij het gebruik van wisselende rollen

Als een onderneming of organisatie gebruikt maakt van een set van wisselende rollen binnen een functie, dan geldt voor de indeling van de functie van de medewerker, dat een rol voor de indeling meetelt als deze gemiddeld (op jaarbasis) minimaal 20% van de werktijd (arbeidsduur) omvat. Om een voorbeeld te noemen: als een medewerker af en toe projectleider is, dan telt deze rol voor de indeling van de functie mee als deze gemiddeld (op jaarbasis) minimaal 20% van de werktijd (arbeidsduur) omvat.

 

Het indelen van een functie

Een functie indeling aan de hand van de niveaubladen wordt in de volgende stappen opgebouwd:

  1. Kies de van toepassing zijnde niveaubladen aan de hand van de bedrijfsprocessen waarin de functie actief is. Dat kan 1 niveaublad zijn of een combinatie van niveaubladen.
  2. Bepaal op de gekozen niveaubladen vergelijkenderwijs welke kenmerken en bijbehorende niveautyperingen het beste bij de functie passen.
  3. Bepaal op de gekozen niveaubladen vergelijkenderwijs welke rollen en bijbehorende voorbeeld werkzaamheden het beste bij de functie passen.
  4. Als de bij stap 2 of 3 gekozen best passende niveautyperingen en / of voorbeeld werkzaamheden naar 1 functieniveau verwijzen, dan geldt dit niveau als indelingsniveau voor de functie.
  5. Als de bij stap 2 of 3 gekozen best passende niveautyperingen en / of voorbeeld werkzaamheden naar meer dan 1 functieniveau verwijzen, dan geldt het zwaarste functieniveau als het indelingsniveau voor de functie. De betreffende niveautyperingen en / of voorbeeld werkzaamheden dienen dan wel betrekking te hebben op gemiddeld (op jaarbasis) minimaal 20% van de werktijd (arbeidsduur).
  6. Toets de gekozen indeling aan de referentiefunctie, indien beschikbaar.