Vanwege het karakter van het E-Business werkveld, met weinig hiërarchische lagen, veel zelfsturing en veel wendbaarheid, bestaan functies van medewerkers in dit werkveld eerder uit een set van rollen dan uit de gangbare verzameling van vaststaande taken en werkzaamheden.

 

Opvallend daarbij zijn de zogenaamde regisserende rollen, waarbij “gewone medewerkers” een regisserende rol krijgen in het bedrijfsproces, naast hun uitvoerende rol. Dit is één van de manieren waarop de zelfsturing wordt vormgegeven.

 

Een tweede opvallend aspect is dat rollen binnen een functie (van de medewerker) kunnen wisselen, afhankelijk van de omstandigheden. Dit heeft te maken met de vereiste wendbaarheid en flexibiliteit van het bedrijfsproces. Dat betekent bijvoorbeeld dat medewerkers binnen hun functie tijdelijk een regisserende rol kunnen krijgen. Ook kan het voorkomen dat medewerkers binnen hun functie tijdelijk een uitvoerende rol binnen een ander bedrijfsproces vervullen.

 

Bij de samenstelling van de niveaubladen is er daarom voor gekozen om rolbeschrijvingen op te nemen. Voor spelregels ten aanzien van het beoordelen en meewegen van rollen bij het indelen van functies verwijzen we naar de volgende paragraaf.

De 4 standaard rollen

 

In de niveaubladen zijn de volgende 4 standaard rollen gehanteerd:

Uitvoerende rollen Omschrijving rol
Uitvoerder Verrichten van uitvoerende werkzaamheden.
Regisserende rollen Omschrijving rol
Coördinator Coördineren van (werkzaamheden in) een aandachtsgebied.
Projectleider Leiden van projecten.
Manager Hiërarchisch leiden van een organisatie-eenheid (team, afdeling).

 

Op basis van de geanalyseerde functies zijn de volgende niveaus uitgewerkt voor de verschillende rollen:

Rol A B C D E F G H I
Uitvoerder
Coördinator
Projectleider
Manager