Personeelszaken

Beschikbare schalen: D – E – F

Mogelijke activiteiten:
 • Contacten onderhouden met uitzendbureaus
 • Arbeidsbureaus
 • ARBO-diensten
 • Opstellen en bewaken uitvoering van personeelsreglementen
 • Voorstellen voor en controle op ARBO-beleid
 • Functiewaarderings- en beoordelingsprojecten
 • Voorstellen en uitvoeren beloningsbeleid
 • Uitvoeren beloningsbeleid
 • Opstellen personeelsbegroting
 • Opstellen sociaal jaarverslag
 • Adviseren en ondersteunen ten aanzien van de
  kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting
 • Uitvoeren secretariële werkzaamheden ten behoeve van de Personeelsafdeling
 • Muteren personeelsgegevens
 • Ziek- en hersteldmeldingen registratie
 • Uitleg geven over CAO en bedrijfsregelingen
 • Voorstellen tot arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Opleidingsinventarisatie
 • Opleidingsbeleid en opleidingsorganisatie
 • Werving en selectie
 • Personeelszorg
 • Organisatie jubilea en festiviteiten
 • OR-bijeenkomsten bijwonen
 • Budgetbeheer
Ook wel bekend onder de volgende functiebenamingen:
 • Hoofd Personeelszaken
 • ARBO-Coördinator
 • Opleidingsfunctionaris
 • Opleidingscoördinator
 • Medewerker Personeelszaken
 • Aankomend Personeelsfunctionaris
 • Personeelsfunctionaris
 • Personeelschef