De onderstaande functieniveaus gelden voor de deelprocessen: Procurement, Warehousing en Fulfillment.

Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Kies hieronder het juiste functieniveau en bekijk per niveau wat de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

(Zeer) eenvoudige, sterk routinematige uitvoerende werkzaamheden, die doorgaans een VMBO werk- en denkniveau vergen. Relevante werkervaring is niet vereist.

Kader

Werkt volgens detail-voorschriften en instructies en onder direct toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verrichten van eenvoudige magazijnwerkzaamheden, die verband houden met de ontvangst, opslag, behandeling en distributie van goederen (waaronder orderpicken), prijzen van artikelen, etc.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Logistiek (magazijn)

Aard van de functie

Uitvoerende routinematige werkzaamheden die doorgaans een VMBO werk- en denkniveau vergen en enige relevante werkervaring.

Kader

Werkt volgens voorschriften en veelal onder direct toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verrichten van enkele verschillende magazijn-werkzaamheden, die verband houden met de ontvangst, opslag, behandeling en distributie van goederen (waaronder orderpicken), prijzen van artikelen, etc.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Logistiek (magazijn)

Aard van de functie

Gevarieerde, grotendeels routinematige uitvoerende werkzaamheden die doorgaans een VMBO werk- en denkniveau vergen en enkele jaren relevante werkervaring.

Kader

Werkt volgens specifieke procedures en onder direct en indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verrichten van verschillende magazijnwerkzaamheden, die verband houden met de ontvangst, opslag, behandeling en distributie of laden/lossen van goederen (waaronder orderpicken), etc.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Logistiek (magazijn)

Aard van de functie

Relatief afgebakende, overwegend standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO (3) werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en (basis)kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt volgens procedures. Niet standaard problemen worden voorgelegd aan een collega of leidinggevende. Werkt onder direct en indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verzamelen en opslaan van informatie, bewaken van standaard planningen en voorraden, verrichten van alle magazijnwerkzaamheden.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Logistiek (magazijn)

Of

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

Gevarieerde, deels niet standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en kennis van het vakgebied. Of HBO-starter.

Kader

Werkt volgens specifieke richtlijnen en planningen. Problemen worden meestal opgelost door uit bekende oplossingen te kiezen. Werkt veelal onder indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verzamelen, rubriceren en opslaan van informatie, mede beheren en bewaken van planningen en voorraden.

Ondersteunen van de  uitvoering van acties, campagnes, programma’s, onderzoeken en testen en adviseren over de uitvoering en optimalisatie daarvan.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Logistiek (magazijn)

Of

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe, veelal niet standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied. Of HBO-starter.

Kader

Werkt volgens richtlijnen en planningen. Inzicht en initiatief zijn vereist bij het oplossen van problemen. Werkt onder indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verzamelen, rubriceren, analyseren en opslaan van informatie en het mede beheren van gevarieerde en meer complexe planningen en voorraden.

Ondersteunen en mede uitvoeren van acties, campagnes, programma’s, onderzoeken en testen en adviseren over de inrichting, uitvoering en optimalisatie daarvan.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Logistiek (magazijn)

Of

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

Relatief afgebakende, (standaard) specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale richtlijnen en planningen. Voor het oplossen van problemen dienen alternatieven afgewogen te worden.

Rollen

Uitvoerder

Realiseren, beheren en optimaliseren van afgebakende (standaard) assortimenten (inclusief inkoop), opslag, distributie en levering van artikelen, overall supply chain concepten en planningen en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van afgebakende of relatief eenvoudige specialistische adviezen.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

Gevarieerde specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen concrete operationele (beleids)kaders of businessplannen. Stelt zelf planningen op. Problemen worden opgelost op basis van eigen oordeel, gedrags- en handelingskeuzes.

Rollen

Uitvoerder

Inrichten, realiseren, beheren en optimaliseren van gevarieerde assortimenten (inclusief inkoop), opslag, distributie en levering van artikelen, overall supply chain concepten en planningen en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van specialistische adviezen.

CATS® functie

Buyer

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en grondige kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale operationele of tactische (beleids)kaders of  business-plannen. Stelt zelf (jaar)-plannen op. Is vrij om een operationele aanpak (strategie) te kiezen.

Rollen

Uitvoerder

Ontwikkelen, realiseren, beheren en optimaliseren van samengestelde of complexe (innovatieve) assortimenten (inclusief inkoop), opslag, distributie en levering van artikelen, overall supply chain concepten en planningen en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van complexe specialistische (beleids)adviezen.

CATS® functie

E-Category Specialist

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning