De onderstaande functieniveaus gelden voor de deelprocessen: Procurement, Warehousing en Fulfillment.

Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Kies hieronder het juiste functieniveau en bekijk per niveau wat de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

Relatief afgebakende, (standaard) specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale richtlijnen en planningen. Voor het oplossen van problemen dienen alternatieven afgewogen te worden.

Rollen

Projectleider

Plannen en realiseren van afgebakende of relatief eenvoudige projecten.

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

Gevarieerde specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen concrete operationele (beleids)kaders of businessplannen. Stelt zelf planningen op. Problemen worden opgelost op basis van eigen oordeel, gedrags- en handelingskeuzes.

Rollen

Projectleider

Inrichten, plannen en realiseren van projecten.

CATS® functie

Buyer

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en grondige kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale operationele of tactische (beleids)kaders of  business-plannen. Stelt zelf (jaar)-plannen op. Is vrij om een operationele aanpak (strategie) te kiezen.

Rollen

Projectleider

Ontwikkelen, plannen en realiseren van samengestelde of complexe projecten.

CATS® functie

E-Category Specialist

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning