De onderstaande functieniveaus gelden voor de deelprocessen: Procurement, Warehousing en Fulfillment.

Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Kies hieronder het juiste functieniveau en bekijk per niveau wat de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

Gevarieerde, deels niet standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en kennis van het vakgebied. Of HBO-starter.

Kader

Werkt volgens specifieke richtlijnen en planningen. Problemen worden meestal opgelost door uit bekende oplossingen te kiezen. Werkt veelal onder indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verzamelen, rubriceren en opslaan van informatie, mede beheren en bewaken van planningen en voorraden.

Ondersteunen van de  uitvoering van acties, campagnes, programma’s, onderzoeken en testen en adviseren over de uitvoering en optimalisatie daarvan.

Coördinator

Plannen, organiseren en regisseren van werkzaamheden. Afstemmen (intern en extern) en bewaken van de realisatie (voortgang en resultaten).

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Logistiek (magazijn)

Of

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe, veelal niet standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied. Of HBO-starter.

Kader

Werkt volgens richtlijnen en planningen. Inzicht en initiatief zijn vereist bij het oplossen van problemen. Werkt onder indirect toezicht.

Rollen

Uitvoerder

Verzamelen, rubriceren, analyseren en opslaan van informatie en het mede beheren van gevarieerde en meer complexe planningen en voorraden.

Ondersteunen en mede uitvoeren van acties, campagnes, programma’s, onderzoeken en testen en adviseren over de inrichting, uitvoering en optimalisatie daarvan.

Coördinator

Inrichten, plannen, organiseren en regisseren van werkzaamheden. Afstemmen (intern en extern) en bewaken van de realisatie (voortgang en resultaten).

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Logistiek (magazijn)

Of

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

Relatief afgebakende, (standaard) specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale richtlijnen en planningen. Voor het oplossen van problemen dienen alternatieven afgewogen te worden.

Rollen

Coördinator

Plannen, organiseren en regisseren van activiteiten werkzaamheden (intern en extern) en bewaken van de realisatie (voortgang en resultaten).

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

Gevarieerde specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen concrete operationele (beleids)kaders of businessplannen. Stelt zelf planningen op. Problemen worden opgelost op basis van eigen oordeel, gedrags- en handelingskeuzes.

Rollen

Coördinator

Opstellen en realiseren van planningen. Opstellen en beheren van contracten / SLA’s met externe partners en leveranciers. Inrichten, plannen, organiseren en regisseren van activiteiten (intern en extern) en bewaken van de realisatie (voortgang en resultaten).

CATS® functie

Buyer

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en grondige kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale operationele of tactische (beleids)kaders of  business-plannen. Stelt zelf (jaar)-plannen op. Is vrij om een operationele aanpak (strategie) te kiezen.

Rollen

Coördinator

Opstellen en realiseren van (jaar)plannen. Opstellen, mede afsluiten en beheren van contracten / SLA’s met externe partners en leveranciers. Ontwikkelen, plannen, organiseren en regisseren van activiteiten (intern en extern) en bewaken van de realisatie (voortgang en resultaten).

CATS® functie

E-Category Specialist

 

Zie voor meer informatie ook de functiefamilie Staf en Ondersteuning