E-Commerce

Webshop Management Uitvoerder Coördinator Projectleider Omnichannel Uitvoerder Coördinator Projectleider User experience en Product Uitvoerder Coördinator Projectleider Sales en Customer Service Uitvoerder Coördinator Projectleider Accountmanagement Uitvoerder Coördinator Projectleider

E-Data

Web Analyse Uitvoerder Coördinator Projectleider Business Analyse Uitvoerder Coördinator Projectleider Modeling Uitvoerder Coördinator Projectleider

E-ICT

Front End Uitvoerder Coördinator Projectleider Back End Uitvoerder Coördinator Projectleider Architecture Uitvoerder Coördinator Projectleider IT-Projecten Uitvoerder Coördinator Projectleider

E-Marketing

Online Marketing Uitvoerder Coördinator Projectleider Traffic Uitvoerder Coördinator Projectleider Customer Relations Management Uitvoerder Coördinator Projectleider Community Uitvoerder Coördinator Projectleider Design & Content Uitvoerder Coördinator Projectleider

E-Supply Chain

Procurement Uitvoerder Coördinator Projectleider Warehousing Uitvoerder Coördinator Projectleider Fulfilment Uitvoerder Coördinator Projectleider

Management E-Business

De onderstaande functieniveaus gelden voor het deelproces: E-Business. Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Kies hieronder het juiste functieniveau en bekijk per niveau…