Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Bekijk op de pagina van de juiste functiefamilie wat per functieniveau de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

Uitvoerende routinematige werkzaamheden die doorgaans een VMBO werk- en denkniveau vergen en enige relevante werkervaring.

Kader

Werkt volgens voorschriften en veelal onder direct toezicht.

Uitvoerder

Uitvoeren van enkele eenvoudige administratieve of ondersteunende deeltaken binnen E-Commerce, zoals registreren van online bestellingen, bijhouden van het klantenbestand of verzenden van standaardberichten (orderbevestigingen) aan klanten.

Aard van de functie

Gevarieerde, grotendeels routinematige uitvoerende werkzaamheden die doorgaans een VMBO werk- en denkniveau vergen en enkele jaren relevante werkervaring.

Kader

Werkt volgens specifieke procedures en onder direct en indirect toezicht.

Uitvoerder

Uitvoeren van een aantal (administratieve) deeltaken op één aandachtsgebied binnen E-Commerce, zoals verwerken van online bestellingen, beheren van de orders, beantwoorden van (eenvoudige) klantvragen, fotograferen van producten.

Aard van de functie

Relatief afgebakende, overwegend standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO (3) werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en (basis)kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt volgens procedures. Niet standaard problemen worden voorgelegd aan een collega of leidinggevende. Werkt onder direct en indirect toezicht.

Uitvoerder

Verzamelen en opslaan van informatie, redigeren en online plaatsen van informatie en grafische beelden, verlenen van standaard service aan klanten.

Aard van de functie

Gevarieerde, deels niet standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en kennis van het vakgebied. Of HBO-starter.

Kader

Werkt volgens specifieke richtlijnen en planningen. Problemen worden meestal opgelost door uit bekende oplossingen te kiezen. Werkt veelal onder indirect toezicht.

Uitvoerder

Verzamelen, rubriceren en opslaan van informatie, toepassen van look- en feel concepten, redigeren, bewerken en online plaatsen van een breed scala aan informatie en grafische beelden, verlenen van deels niet standaard service aan klanten.

Ondersteunen van de uitvoering van acties, campagnes, programma’s, onderzoeken en testen en adviseren over de uitvoering en optimalisatie daarvan.

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe, veelal niet standaard vaktechnische werkzaamheden die doorgaans een MBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied. Of HBO-starter.

Kader

Werkt volgens richtlijnen en planningen. Inzicht en initiatief zijn vereist bij het oplossen van problemen. Werkt onder indirect toezicht.

Uitvoerder

Verzamelen, rubriceren, analyseren en opslaan van informatie, opstellen en redigeren van teksten (e-mails, advertenties), toepassen van complexere look- en feel concepten, redigeren bewerken en online plaatsen van een breed scala aan (meer complexe) informatie en grafische beelden, verlenen van niet standaard service aan klanten.

Ondersteunen en mede uitvoeren van acties, campagnes, programma’s, onderzoeken en testen en adviseren over de inrichting, uitvoering en optimalisatie daarvan.

Aard van de functie

Relatief afgebakende, (standaard) specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enige relevante werkervaring en kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale richtlijnen en planningen. Voor het oplossen van problemen dienen alternatieven afgewogen te worden.

Uitvoerder

Realiseren, beheren en optimaliseren van afgebakende (standaard) verkoopkanalen, user experience concepten, webshoponderdelen (design & content), conversie-optimalisatie, sales en customer service, externe markplaatsen en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van afgebakende of relatief eenvoudige specialistische adviezen.

Aard van de functie

Gevarieerde specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, enkele jaren relevante werkervaring en gedegen kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen concrete operationele (beleids)kaders of businessplannen. Stelt zelf planningen op. Problemen worden opgelost op basis van eigen oordeel, gedrags- en handelingskeuzes.

Uitvoerder

Inrichten, realiseren, beheren en optimaliseren van gevarieerde verkoop-kanalen, user experience concepten, webshop-onderdelen (design & content), conversie-optimalisatie, sales en customer service, externe markplaatsen en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van specialistische adviezen.

Aard van de functie

In de breedte of diepte meer complexe specialistische werkzaamheden die doorgaans een HBO werk- en denkniveau vergen, ruime relevante werkervaring en grondige kennis van het vakgebied.

Kader

Werkt binnen globale operationele of tactische (beleids)kaders of business-plannen. Stelt zelf (jaar)-plannen op. Is vrij om een operationele aanpak (strategie) te kiezen.

Uitvoerder

Ontwikkelen, realiseren, beheren en optimaliseren van samengestelde of complexe (innovatieve) verkoopkanalen, user experience concepten, webshoponderdelen (design en content), conversie-optimalisatie, sales en customer service, externe markplaatsen en/of markt- en klantonderzoeken, testen en analyses.

Opstellen en implementeren van samengestelde of complexe specialistische (beleids)-adviezen.